zondag 25 januari 2009

Zijdelinck

Vandaag raast weer een kanaalrat over onze contreien, al gaat het deze keer toch eerder om een kleintje, een kanaalratje, dus. Een kanaalrat is een stormdepressie die boven de Atlantische Oceaan tot ontwikkeling komt en zich door het Kanaal perst. Eenmaal boven de Noordzee kan het weerfenomeen dan op zee voor flinke stormen zorgen en boven land voor hevige rukwinden en veel neerslag.

Zelf trotseer ik deze kanaalrat langs het Zijdelinggeleed ten noorden van Diksmuide. Het Zijdelinggeleed is een onbevaarbaar waterloopje dat, voor het via het sluizencomplex in Nieuwpoort in de Noordzee terecht komt, verschillende polderdorpjes passeert en nu en dan van naam verandert. In Vladslo krijgt het vaartje de naam Molenbeek; in Beerst Zijdelinggeleed en in Keiem Vladslovaart.

De vaart wordt al vermeld op 15de eeuwse kaarten. Waarschijnlijk kreeg het stroompje de naam 'Zillinghe' , 'Zijdelinck' of 'Zijdelinggeleed' omdat het in Vladslo naast de Handzamevaart loopt.

In Keiem stroomt de Vladslovaart dan weer rakelings langs de IJzer. Het is in die buurt - tussen Schoorbakkehoeve en de Oostendestraat dat ik deze foto's nam.


Posted by Picasa

Geen opmerkingen: