maandag 15 december 2008

De IJzermonding in Nieuwpoort

De laatste meters van de IJzer... Als we het over de IJzermonding hebben, moet deze foto er absoluut bij. Links het Loodswezenplein van Nieuwpoort, rechts de laatste stukjes van het Vlaams Natuurreservaat De IJzermonding.
Hieronder volgen enkele beelden van dit indrukwekkende brokje natuur op de rechteroever van de IJzer.
Meer info op VBNC De Nachtegaal.De vele gezichten van de IJzer... Zowat een grote week geleden zocht ik heil stroomopwaarts, tot in Beveren-aan-de-IJzer. Vorig weekend maakte ik een uitje richting monding.
Na een reis die een kleine tachtig kilometer in Noord-Frankrijk begon, vloeit de IJzer in Nieuwpoort zachtjes in de Noordzee.
Maar dat doet de rivier niet zonder een schitterend natuurreservaat bestaansrecht te geven.
Ik heb het over het Vlaams Natuurreservaat De IJzermonding.
De IJzer speelt er de hoofdrol als enige riviermonding aan de Belgische kust. Compleet zoals het hoort, combineert de monding zandstrand, slikken, schorren, duin en polder op de rechteroever.
Ooit was er een marinebasis, maar in de jaren '90 van de vorige eeuw werden dokken en kades afgebroken en kreeg de natuur het gebied terug. Tegenwoordig worden er regelmatig zeehonden gespot.
Op de slikken fourageren veel waadvogels.
De kerktoren van Lombardsijde piept op de achtergrond.

De fotogenieke vuurtoren van Lombardsijde.

Geen opmerkingen: